1980

Forside 1980

Forsidebilde: Bekken mellom Steineia og Børli. Foto Thor Mastad