Nestor på orgelkrakken

På trykk i Jul på Eidskogen 1975. Skrevet av Sverre Eier.
Publisert i Vestmarkaboka 12.11.2016


Gjennom nesten 40 år har Helge Tuhus og kirkeorgelet vært uadskillelige venner til glede for menigheten.
Gjennom nesten 40 år har Helge Tuhus og kirkeorgelet vært uadskillelige venner til glede for menigheten.

 

«Musikken er en av Guds skjønneste og herligste gaver. Med den kan man fordrive anfektelser og mange onde tanker,» har Luther sagt. Våre kirkelige handlinger er utenkelige uten musikk – uten tonene fra det mektige kirkeorgelet – i glade og tunge stunder. Orgeltonene utfyller og bistår ordene, som ikke alltid strekker til.

 

Trofast i snart en menneskealder har Helge Tuhus løst organistens viktige oppgaver i Vestmarka kirke. Han trakterer sitt instrumentmed glede og entusiasme.

Det nesten nye orgelet i Vestmarka kirke er et usedvanlig fint orgel – et instrument som er i stand til å gi mer enn hva jeg kan få ut av de, sier Tuhus i all beskjedenhet. Det ble innviet med en kirkekonsert i 1969, og domorganist Ragnar Røgeberg var da full av lovord. Orgelet kostet i sin tis 110.000 kroner. Midlene ble skaffet til veie storparten gaver.
Helge Tuhus har vær organist i Vestmarka kirke siden 1936, da han overtok plassen etter frk. Bekkelund. Den gang var lærer Arvid Nilsen klokker, og det var han som overtalte Tuhus til å prøve. Helge Tuhus besto prøven.

Orgelmusikken er Tuhus’ hobby. Som de fleste musikkamatører synes han at han får øvd for lite på sitt instrument. Men hver søndag når det er høymesse i Vestmarka kirke, er Tuhus å finne på orgelkrakken allerede i de små morgentimer. Når prest og menighet kommer, er «treningsøkta» over og orgelet «godt og varmt» – klart for dagens egentlige oppgave.

Johan Sebastian Bach er Tuhus’ yndlingskomponist. Brandenburgerkonsertene setter han høyest av alt. Bach’s mange små stykker spiller han selv. Av våre kjente og kjære julesalmer spiller og lytter Tuhus helst til «Deilig er jorden». Måtte den bare være det.


 Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.