1982

Forside: Fra Finsrud. Foto Sverre Eier.
Forside: Fra Finsrud. Foto Sverre Eier.