60-års jubileum bedehuset

Trykket i Jul i Vestmarka 1970. Skevet av Gun.
Publisert på vestmarkaboka ++.11.2016


«I forbindelse med årsmøtet holdtes fest til indtekt for bedehuset. Huset var fyldt til siste pladts, og festen indbrakte brutto kr. 49,48.
Den 6/1 – 1910. M. Nilsen. Elise Ruud. D. Omberg. B. H. Hansen».

Slik er utdraget fra et ark i den gamle, slitte møteprotokollen fra 1892. En interessant bok. Her finnes mange kjente, kjære navn. Det aller første styret i 1892 besto av: O. T. Rosenlund, O. Johannessen, H. H. Rambøl, L. L. Svendby, A. O. Ruud, O. Svarthaugen.
Og vi blar videre og finner så mange andre navn. Navn som ikke til daglig er på folkemunne i Vestmarka for utført Stordåd. Likevel var de med og gav oss en arv og et arvestykke. De gav oss en kristenarv og et gudshus, – et bedehus.
Boka forteller videre om små beløp i form av kroner og øre og om en stor, trygg og sterk tillit til vår himmelske far.
Når de da i 1908 fikk tomt til bedehus av Gunhild og Syver Rambøl, var det med optimisme og «gå-på¬mot» de satte i gang. Tomten fikk navnet «Gaven». Og det var gaver i form av tømmer og frivillig arbeidsinnsats det mest ble basert på.
Sikkert var det mange tunge tak, men så var nok gleden også stor når de etter knapt to års arbeid kunne innby til det første samvær.
60 år er gått siden da. Og mange samvær av forskjellige slag har det vært i tidens løp. Mye arbeid er utført både åndelig og timelig. Og her kunne nevnes så mange navn. De sto sammen i arbeidet. Her ble løftet i flokk.
I dag er vi med i dette arbeidslaget. Vi skal ivareta den arven våre fedre gav oss. En stor og rik oppgave.
Søndag den 10. januar 1971 feirer vi jubilet. . Det blir julefest i bedehuset, hvor vi bl. a. får besøk av distriktsarbeider Kurt Nielsen fra Kongsvinger. Pastor Rugsland blir med. Og vi sier til unge og eldre, vel møtt til å feire jubileet!


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.