Altertavla i Vestmarka kirke

Trykket i Jul i Eidskog 1980. Publisert på Vestmarkaboka 14.01.2017.
Dette er et utklipp fra en lengre artikkel med tittel:
«AMUND HESBØL – pedagog og kunstner». 


Amund Hesbøl etterlater seg flere kunstneriske arbeider i hjembygda. Han var særs glad i naturen, og malte mange landskap. Videre har han laget Matrand skoles vakre fane. Han har også malt portrettene av bygdas eldste prester. De henger nå i kirkestua på Matrand. Og framfor alt: Den sjeldne altertavla i Vestmarka kirke er Amunds verk. Denne ble avduket i forbindelse med kirkas 50-års-jubileum i 1933, og i den anledning skrev «lndlandsposten» følgende:

«- Med avsløringen av den nye altertavle i Vestmarka kirke under 50 års festligheten igår har Eidskog fått sin første debuterende kunstner, idet altertavlen er malt av en ungdom i bygden, lærer Amund Hesbøl. Et tegn på at Eidskog er i kulturell oppdrift.

Altertavla i Vestmarka kirke
Altertavla i Vestmarka kirke

Altertavlen er så vellykket, at den fortjener særskilt omtale.

Et alterparti er alltid vanskelig å utsmykke; et alter betyr et ophøiet sted og er det mest sentrale i kirken som Guds hus. – Her i landet er det særlig i eldre tid mange vakre større og mindre altertavler utført av hjemlige kunstnere. Vanskeligheten er å skape den rette religiøse stemning. Dette er lyktes i Vestmarka kirkes altertavle, en verdifull nyervervelse til jubileet der var tidligere et kors.

Idéen til altertavlen er helt original, kunstnerens egen. Riksantikvaren, dr. Harry Fett, har uttalt at idéen i utkastet, som blev forelagt ham, var svært god. Det er ikke det vanlige motiv, som for eksempel nadverdinnstiftelsen. Flere kjente kunstnere i Oslo, som maleren Charles Strøm og overlærerne Olaf Willums og Eivind Nielsen ved den kongelige tegneskole, har også sett utkastet og uttalt sig fordelaktig.»


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.