Velkommen til Historien om Vestmarka

Forord
Ideen til «Vestmarkaboka» ble lansert av en begeistret leser av Magnorbøkene. Et sentralt mål med boka er å ta vare på historie og historier mens vi fortsatt har kilder, gjøre de tilgjengelig, og utbre kunnskap og interessen for lokalhistorie.

Det er Vestmarka Grendelag (VG) som står bak prosjektet. Styret i VG besluttet å utvikle boka på nettet. Det er en egen redaksjon som jobber med å utvikle boka.

For tiden sitter følgende i redaksjonen:
Anne H. Huse (redaktør)
Aud Rambøl
Hans Dyblie
Sverre Eier
Astri Kløvstad

Du kan bl.a. kontakte redaksjonen via e-postadressen redaksjon@vestmarka.info.

Boka blir til fortløpende, og det er ikke noe mål om at den skal bli ferdig noen gang, all den tid det fortløpende skapes historie. Boka inneholder både artikler som er skrevet og publisert på papir tidligere, men også nytt materiale.

Klikk i menyen til venstre, god lesning!