Gamle bilder

Elgjakt

cropped-Elg-lag-70-tallet_sh.jpg

Rambølsaga 1923. Foto Olaf Strand.

Ved Vestmarka kirke. Sag, renne, tømmerrenne og mølle i bildet. Buåa.

Vestmarka, trolig som nybygd i 1884.

Paradisbanen, tog

Vesmarkabussen på skinner