To svenske skomaker-familier på Vestmarka i 1905

Skrevet av: Bjørn Gunnar Lindalen

Publisert på Vestmarkaboka 11. november 2016


Det har bestandig vært mye trafikk av folk over grensen mellom Vestmarka og Högsäter i Skillingmark. Det resulterte i mange giftemål over grensen. Litt før unionsoppløsningen i 1905, kom det to svenske skomakere til Vestmarka, Josef Janson, og Olaf Gunneriussen Judin. Det var sikkert ikke lett å være svenske i Norge sommeren og høsten 1905. Harald Rambøl nevner i artikkelen «Spionasje og livet ved grensen» i Årbok for Glåmdalen i 1954, gjengitt på nytt i Solør-Odal nr 2 – 2005 bl.a. disse to svenskene. Den 7. juni 1905 fikk han beskjed fra tollbetjent Engebretsen ved tollkammeret i Kongsvinger. Der hadde telegrafen avlest Stortingets vedtak om unionsoppløsningen. Rambøl skriver: «Da jeg fikk telefonen, var det ingen kunder i butikken. Jeg låste og gikk inn til en svensk skomaker som hadde verkstedet sitt i et lite rom ved butikken, og han arbeidet for kjøpmann Klanderud. Jeg fortalte om telegrammet. Han la bort sakene sine, reiste seg å sa: «Da har vi snart svenskene her.» Han gikk straks opp til kona si. De bodde ovenpå butikken. Om et par timer kom han inn til meg og sa farvel. Jeg ble med ut, og jeg synes ennå jeg ser han og kona og den vesle dattera han hadde på ryggen da de drog sørover til Sverige. Han var svensk soldat. En annen svensk skomaker, som bodde like ved butikken, drog også med familien til Sverige. Denne siste hadde jeg litt bry av lenger utpå høsten. Begge familiene kom igjen etter en tids forløp.» A.O Klanderud, står for Arnt Olsen Klanderud. Han startet som landhandler på Vestmarka. Sønnen Eiolf tok over etter faren. De siste som drev butikken var Eiolfs datter Åse, og hennes mann Birger Syversen.

Tilbake til de to skomakerfamiliene. Josef Jansson var født 8. desember 1872 i Högsäter. Han var sønn av Jan Andersson og Maria Andersdotter, som bodde i Högsäter. Jan var også skomaker. Josef giftet seg i Eidskog kirke 24. mai 1902 med Alma Olsdatter Harstad. Forlovere var Ole Olsen Harstad og E.P. Harstad. Josef var skomaker i Högsäter ved vielsen. Han flyttet virksomheten til Vestmarka. Alma ble født på Harstad 14. oktober 1878, og ble døpt i Eidskog kirke 2. søndag i advent, 8. desember 1878. Hun var datter av Ole Amundsen Rambøl og Karen Olsdatter Kjensmo. Foreldrene hadde kjøpt gården Berget under Harstad på Vestmarka ved tgl. skjøte av 10. juli 1886 for kr. 1.000,-. Det var mye trafikk over grensen på den tiden. Almas far, Ole Amundsen, var «dräng» i Hångstad i Skillingmark før han ble gift. Han hadde attest til fältjägare av 12. september 1870. Det var mange gutter fra Vestmarka som var fältjägare i Skillingmark på den tiden. Josef og Almas førstefødte ble datteren Margit Konstanse. Hun ble født 3. september 1902 på Harstad, og døpt i Vestmarka kirke 26. desember 1902. Deres andre barn ble sønnen Johan Oddleif, som ble født 16. februar 1904 på Harstad, og døpt 12. februar 1904 i Vestmarka kirke. Til slutt fikk de datteren Astrid Mathilde født på Harstad 11. september 1905, døpt i Vestmarka kirke 5. november 1905. Astrid ble boende på Vestmarka. Søsknene flyttet ut. På 40-tallet var posthuset på Vestmarka i huset til Helge Tuhus på Norgarn/Arstun Rambøl. Astrid gikk med posten fra Helge Tuhus og ned til Forbrukeren. Det er mulig hun leverte post til andre også. Dessuten heklet hun briketter/duker som hun solgte. Hun døde ugift 11. november 1968, og ligger gravlagt på Vestmarka kirkegård.  Josef Jansson bygde seg hus og verksted like ved sjølandet til Harstadsjøen i det som i dag er sentrum av Vestmarka. Forbrukeren, tidligere Samvirkelaget, er nærmeste nabo. Huset blir bare kalt «Jansson huset», og har bnr. 41, og er utskilt av bnr 4, Berget, på Harstad. I Panteboken har eiendommen navnet Sjøstrand. Eiendommen ble skylddelt fra bnr. 4 12. mai 1934, (tinglyst 1. desember) fra Ole Harstads dødsbo (Almas far). Josef Janson fikk skjøte på eiendommen 26. november 1934, tinglyst 1. desember. Han betalte 50 kr for eiendommen.


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.