1983

Vestmarka kirke 1983. Foto: Bjørn Olav Andersen.
Vestmarka kirke 1983. Foto: Bjørn Olav Andersen.