Hvorfor ligger Finland på Vestmarka?

Trykket i Jul på Eidskogen 1979.
Publisert på Vestmarkaboka 27.11.2016.


finland-pa-vestmarka

Mange har undret seg over navnet Finland mellom Mobekk og Harstad på Vestmarka. Historien sies å være følgende: En mann ved navn Gulbrand inne fra Skogen i Nes hadde planer om å emigrere til Finland rundt århundreskiftet. Han kom imidlertid — uvisst av hvilken grunn — ikke lenger enn til Vestmarka i Eidskog. Her slo han seg ned og brøt opp et lite bruk. Hva var vel mer naturlig enn at plassen fikk navnet Finland. På bildet ovenfor ses Gulbrand Finland ytterst til venstre. Han skulle til forveksling være svært så lik Bjørnstjerne Bjørnson. Bildet er tatt omkring 1910 inne på Skogen, den gang Rakeie fikk veiforbindelse ned til «bygda», dvs. Årnes. Gulbrand var bas for denne arbeidsgjengen, som fra venstre (etter Gulbrand) var følgende: Karl Kristiansen, Emil Buhol, Alfred Skillinghaug Hansen, Ludvig Sagbakken, August Ynseter, Magnus Olsen, Hans Ostehaugen, Karl Karlsen, Marius Storlia, Johan Grueseter, Johan Sagstautangen, Sigvart Grueseter og Karl Sagstutangen. Gulbrand Finland hadde ansvaret for flere veianlegg også etter at han bosatte seg i Eidskog.


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info