Vestmarka bedehus 75 år

Trykket i Jul i Eidskog 1985. Skrevet av Gunhild Rastad.
Publisert på Vestmarkaboka 17.02.2017.


6. januar 1910 holdtes aarsmøte i Vestmarkens Missionsforening paa bedehuset – – -. I forbindelse med aarsmøtet holdtes en fest til indtegt for bedehuset. Huset var fyldt til siste plads og festen indbragte brutto kr. 49,48.» (Utskrift fra gammel møteprotokoll fra 1887.)

Vestmarka bedehus 1910 -1985
Vestmarka bedehus 1910 -1985

Det er gått 75 år siden dette ble skrevet. Og før det var noe bedehus ble Harstad skole mye brukt til møter og fester. Da så bedehustanken kom, ble det gitt mange gaver i form av penger, tømmer og dagsverk. Tomten der bedehuset står heter «Gaven», og er gitt av Gunhild og Lars Rambøl. Av gamle protokoller ser vi at det var stor innsatsvilje hos bygdefolket før, som nå, når det kjelder bedehuset.

Bedehuset ble reist i 1910, og i årenes løp er det gjort mange forbedringer m.m. Av protokollen sakser vi bl.a.:
1935: Bedehuset var 25 år, og salen og huset utvendig ble malt. Johan Bråthen utførte arbeidet for kr. 0,65 for timen.
1938: Avduking av stort maleri:  «Jesus i Getsemane». Pastor Halvor Norgaard var med, og maleriet er en gave fra Thea og Ole Kulblik. Det er malt av H. Lindblom i 1937.
1942: Bedehuset fikk orgel som gave fra Lydia og Hans Ruud.
1948: Lillesalen i 2. etg. ble innredet til pedelleilighet.
1963: Gamle vedovner i storsalen ble byttet ut med oljeaggregat.
1972: Utskifting av benker i storsalen, bord og stoler tatt i bruk.
1976: Kjøkkenet ble noe modernisert og malt.
1980: En drøm i oppfyllelse: ny oppkjørsel og endelig parkeringsplass!!!
1982: Det gamle uthuset ble revet, og et nytt og mer anvendelig ble oppført.
1984: Taket senket i storsalen. Gamlescenen revet, og istedet ble det en lavere plattform, ny talerstol, samt andre diverse nyanskaffelser.
1985: Ny ytterdør som er plassert på nordveggen.

Det er mange kvinner og menn som burde ha sine navn i gullskrift for sin innsats. Men når ingen er nevnt er heller ingen glemt. Vi sender dem alle en varm, varm takk.

Vestmarka Yngreskor var med under jubileumsfesten.
Vestmarka Yngreskor var med under jubileumsfesten.

Og så en søndagsettermiddag i senhøstlig oktobersol ble 75 års jubiléet feiret. Bedehuset var pyntet til fest, det var fullsatt overalt da det ble ønsket velkommen. Blant talerne var bygdas egne prester, Thorbjørnsen og Andersen, og gjestetaler tidligere kallskapellan i Eidskog, nå sokneprest i Røyken, Gunnar Brunstad. Terje Gårder, utflyttet vestmarking, brakte sin hilsen. Yngreskoret satte fin feststemning med mye gild sang og musikk. Et festbord med fine smørbrød og masser av kaker hører med i et jubileum.

Gaver også! Vestmarka sanitetsforening ga bilde av kirken og kr. 1.000, overrakt av Mabel Mellum. I kollektgaver kom det inn ca. kr. 2.000.

Og han sa det så fint Brunstad: «Et bedehus er så mye mer enn et forsamlingshus, – det er et sted å gå til for å finne hjelp.»


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.