En stor seier for Hans Børli

Trykket i Jul i Eidskog 1980. Skrevet av Juel Stubberud.
Publisert på Vestmarkaboka 16.01.2017.


Hans Børli har etter hvert markert seg som Eidskogs fremste ambassadør. Han er den eidskoging som er best kjent av mennesker utenfor kommunens grenser.

«Jul i Eidskog» har vært flinke til å bringe stoff om sin dikter, og Hans sjøl har aldri vært uvillig med egne bidrag. Slik også i år.

Forrige års julenummer brakte en bred omtale av Børli, og det var vel ikke egentlig meningen å komme tilbake med ytterligere stoff om ham foreløpig. Da det likevel skjer skyldes det først og fremst at det er andre forhold som bestemmer hva som skal skrives eller ikke enn det som på forhånd er tenkt. Det har skjedd så store begivenheter i det siste at det ikke kan unnlates å bli skrevet om. Særlig har det betydning for alle som er interessert i og notere seg det Børli produserer, eller det som blir skrevet om ham.

Den store begivenheten er at Hans Børli like før jul i år kom ut på svensk bokmarked i en oversettelse som heter: «Fågel, hjärta och yxa». Oversetter er en svensk lyriker ved navn Christer Eriksson, og forlaget er det store og velkjente firmaet Rabén och Sjögren.

Mange vil si at det er borti veggene å oversette norsk lyrikk til svensk, men om vi liker det eller ikke så er det en nødvendighet for at diktene skal bli lest.

Den store sensasjonen ligger ikke utelukkende i den svenske oversettelsen, men at Børli er den andre norske lyrikeren som i (ICC hele er blitt oversatt i den kjente <<Dikt i Norden». En serie HOtii støtte av Nordisk Ministerråd. Rolf Jakobsen har tidligere æren av å bli utgitt i samme serie som første nordmann.

Det største tross alt er å bli internasjonal. Hvor mange av våre norske lyrikere blir det? Selvfølgelig har han fått oversatt dikt både Cil svensk og en rekke andre språk verden over tidligere, men da har det dreid seg om noen enkelte dikt i tidsskrifter eller andre trykksaker. Nå er det blitt en hel bok, og med presentasjon av forfatteren. Som eidskoginger og sambygdinger gratulerer vi, og overser de mindre feil og unøyaktigheter vi støter på under veis.

Det har skjedd mye også ellers omkring Børli det siste året. Flere bøker og trykksaker er utkommet hvor han er involvert. Bl.a. registret over hans dikt som er helt uunnværlig for alle som studerer eller leter etter et bestemt dikt av han. Dette er utarbeidet av bibliotekskolestudenten Ingunn Stokstad, og er en fyldig og fin A4 stensiltrykksak. Heter: «Hans Børli – Bibliografi og register».

Tidligere i år kom det ut ei bok på Tiden Norsk Forlag som heter: <<Arbeideren og diktningen», hvor Børli er bidragsyter. «Vinduet» har brakt en kolleksjon dikt som ikke tidligere er nevnt, redigert av Knut Falbakken.

På forhøsten kom det en fin bok av Arvid Møller med akvareller av Kåre Tveter med tittelen «Vinterskog». Også her er Børli sterkt i bildet, da stoffet bygger på flere av hans dikt. Det er forresten mer fra Eidskog.i denne boken, som først og fremst er ei sjelden bok, og det er ei sjelden vakker bok. Utgitt på Stenersens Forlag.

Det svenske tidsskriftet «Lyrikvännen» nr. 4 1980, har en 5 siders presentasjon av Børli hvor boken omtales. Diktene er her i oversettelse.

Tidsskriftet «Arbeideren» i Askim har hatt flere ting av Børli i løpet av året. I nr. 4 tre dikt.

«Årbok for Glåmdalen 1980» har en større Børli-artikkel. Flere aviser har i løpet av året hatt artikler og omtaler. To ukeblader også, hvor <<Alle Menn» var først ute, fulgt av «Hjemmet».

NRK har sendt flere program i forskjellige sammenheng og på div. kanaler og programserier.

Flere nye dikt er født og rusler omkring. Noen gjennom «Glåmdalen».

Ellers vet vi at Hans arbeider på en ny diktsamling. Forhåpentlig kommer den til neste jul. I alle fall er tittelen bestemt: «Dagen er et brev».

Avisene har også brakt nyheten om at den gode Hans arbeider med et selvbiografisk verk i prosaform. «Med øks og lyre» har han tenkt å kalle den. Og har han sagt at den skal komme så er det nok sant, men ellers har jeg ventet så lenge på et nytt prosaverk at jeg har nesten sluttet å tro at det kommer. Nå skrues forventningene opp igjen.

Juleplate i serie utgitt av Skotterud skolekorps.
Juleplate i serie utgitt av Skotterud skolekorps.

Noe annet gledelig er det at hans tonesatte dikt stadig er å høre i div. radioprogrammer. Til og med fra Sveriges Radio. Nye dikt blir stadig tonsatt.

Eidskogingene er flinke. Forrige år ble Eidskog-sangen utgitt i spesiell trykk med tegninger av Arne Martinsen. I år er det Skotterud skolekorps som gir ut en porselenstallerken med bilde og vers av Hans Børli, etter foto av Thorbjørn Tjernsberg.

Vi ønsker Hans all lykke i videre arbeid.


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.