Elg 4H på Vestmarka

Trykket Jul på Eidskogen 1977. Skrevet av Inga Dyrkorn Sæther.
Publisert på Vestmarkaboka 23.11.2016.


4H-klubben planter blågran på Havsjømoen. Foto: Kåre A. Tuhus.
4H-klubben planter blågran på Havsjømoen. Foto: Kåre A. Tuhus.

En kveld senhøstes holdt 4H-klubben på Vestmarka sin årlige fest i Grusjø grendehus. Da vi kom inn og så alt som der var gjort istand, forstod vi at vårt kjennskap til klubbens arbeide var lite. Det var bord med blomster og lys, utstilling av arbeider de hadde stelt med gjennom året, kaker, fugleholker og fine håndarbeider. Lærerne som underviser i matstell og håndarbeider, Gølin Fjeld og Aase Svendsen, var tilstede og hygget seg sammen med elevene sine. Likeens herredsskogmester Løken som ledet klubbens skogplanting i vår på det 16 mål store feltet ved Vintervika, hos A/S Stangeskovene. Da vi senere forsynte oss av den gode maten la vi spesielt merke til én inskripsjon på papirservietten: «4H-klubben er broen som fører over i de voksnes rekker». Vi tenkte at det er fint med alt som blir gjort for å bygge en slik bro av sunne interesser i en vanskelig alder da en hverken er barn eller voksen. I en brytningstid da veien blir staket opp for fremtiden og de unge får så mange tilbud på godt og vondt.

Anne Kjersti Walmann ønsket velkommen til høstfesten, som er klubbens ansikt utad. Etter allsang fikk vi Prøysens «Sønnavindvalsen» sunget av Torill Myrvoll og Anne Kjersti. Turid Rambøl trakterte trekkspillet med Nybørjarvalsen, Anita Judin og Ann Kristin Fjeld sang sjømannsviser, Geir Svendsen spilte klarinett og det ble mer Prøysen, «Vise for gærne jenter», lest av Torill. Line Syversen med trekkspillet sitt avsluttet første del av programmet med Skaniavalsen. Vi var imponert over de unges ferdigheter, både det praktiske og underholdningen. Så har de da også en utrettelig leder i Kåre Amund Tuhus. Han har de unges tillit og sparer seg aldri når det gjelder å hjelpe, støtte og veilede.

Å komme på fylkesleir er den store drømmen. I år ble den holdt i Folldal, til sommeren blir den her i sør-fylket, men i hvilken bygd er ennå ikke avgjort. Fra Folldals-leiren viste lederen oss flotte lysbilder fra leirlivet og en mektig fjellnatur. Samvær med andre unge, konkurranser og leirbål om kvelden i skumringstimene er opplevelser som sent glemmes. Blant andre hyggelige turer så vi billeder fra leir ved Havsjøen hvor klubbens medlemmer i anledning «Plant et tre»-aksjonen satte en vakker blågran på tunet i Havsjømoen. En natt fikk de unge, som ikke hadde sovnet, til og med oppleve tiurleik der de lå kamuflert under ei storfuru. St. Hans sjøsatte de sine selvlagede kanoer på Skjærvangen hvor det ble mange fine padleturer i lyse sommerdager. Til høsttakkegudstjenesten i Vestmarka kirke pyntet 4H vakkert med høstens grøde, de assisterte ved gudstjenesten, og ofringen den dagen gikk til klubbens arbeide.

Fylkesleder Tore Nordbryhn orienterte på høstfesten om klubbenes arbeide. 4H har som målsetting å skape en sunn, rett-tenkende ungdom med gode forutsetninger for å ta livet fatt på egen hånd, lærer å ta ledelse og ansvar og at dette skjer i lokalmiljø, fullt og helt. Norske 4H arbeider etter de samme grunnprinsipper som i andre land og har som formål å utvikle en ungdom med klart hode — varmt hjerte — flinke hender og god helse, og har som motto «Gjør det beste bedre».

At her finnes skuespillertalenter i Vestmarka beviste de fire som fremførte Hans Aanruds fortelling «Tyv i lyset» som sketsj. Det var en festlig liten forestilling, og Kristin Havsjømoen, Bjørn Huse, Svein Olav Sæter og Per Arne Kraft fikk stort bifall. Nordbryhn delte tilslutt ut merker og sløyfer til 21 aspiranter cg juniorer. Elg 4H ble startet i april 1976, men den har allerede bevist at det nytter å samle unge til aktiv innsats for en god sak.


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.